Beheerder

Wilgenhaege Fondsen Management B.V. is 6 juli 2005 opgericht en heeft als doel het oprichten, structureren, beheren, aanbieden van en/of deelname in vennootschappen en ondernemingen.

Wilgenhaege Fondsen Management B.V. is van mening dat zij door haar beleid in staat is voor de beleggers in haar fondsen op langere termijn aantrekkelijke rendementen te realiseren. Daarnaast heeft zij zich ten doel gesteld transparant te zijn in haar handelen en de betrokkenheid van de beleggers bij haar fondsen te verhogen. De beleggingen zijn gericht op een stabiele rendementsontwikkeling, bestaande uit een direct resultaat (de ontvangen huren minus de exploitatiekosten) en een indirect resultaat (waardeontwikkeling van de objecten).

De initiatiefnemers van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. hebben brede ervaring en een goed track record op het gebied van investeringen, vastgoed, corporate governance, kapitaalmarkten en corporate finance. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. onderscheidt zich door haar gedegen marktkennis, netwerk en onderzoek alvorens te investeren.

Samen met Wilgenhaege Property Management B.V. wordt het management en het technische, commerciële en administratieve beheer gevoerd voor het fonds Propertunity NL N.V.

Wilgenhaege Fondsen Management B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het nummer is 34229578.