Propertunity NL

Propertunity NL N.V., opgericht op 27 april 2007, is een ‘closed-end’ onroerend goed-beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een onbepaalde looptijd. Het fonds is niet beursgenoteerd. De vennootschap belegt duurzaam in goed verhuurde onroerend goed-objecten. Op dit moment bestaat de onroerend goed portefeuille uit diverse kantoren, winkels en semi-industriële objecten.

Voor actuele informatie over Propertunity NL kunt u het factsheet raadplegen of contact opnemen.


Propertunity NL nieuws

VvE Metea huurt 1.360 m² kantoorruimte in Nieuwegein

19 april 2017

Vastgoedeigenaar Propertunity NL N.V en VvE Metea hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van circa 1.360 m² kantoorruimte alsmede 34 parkeerplaatsen gelegen aan de Einsteinbaan 6 te Nieuwegein. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode duur van 15 jaar. VvE Metea is een bedrijf dat zich richt op het beheer van …

PowerPeers B.V. huurt gehele 2e verdieping Kantoorgebouw Oficio Amsterdam

6 april 2017

PowerPeers B.V. heeft circa 566 m² kantoorruimte op de gehele 2e verdieping met bijbehorende parkeerplaatsen gehuurd in kantoorgebouw Oficio aan de Paasheuvelweg 1 te Amsterdam Zuidoost. PowerPeers B.V. is een marktplaats voor het delen van groene energie en een 100% dochteronderneming van Nuon Energy N.V.

PowerPeers B.V. werd in deze transactie …

Verlenging van drie nieuwe huurovereenkomsten Winkelcentrum Diezerpoort Zwolle

18 november 2016

Propertunity NL N.V. heeft met Ahold Real Estate overeenstemming bereikt over de verlenging van drie nieuwe huurovereenkomsten voor in totaal 3.669m2 voor de locatie Klein Grachtje 16 in het Winkelcentrum Diezerpoort te Zwolle. In deze winkelruimte zijn Albert Heijn, Etos en Gall & Gall gevestigd.

Zwolle Winkelcentrum Diezerpoort

Overeenstemming met ISAAC over verlening huurcontract in kantoorgebouw Obelisk Eindhoven

3 oktober 2016

Propertuntiy NL N.V. heeft met ISAAC overeenstemming bereikt over verlenging van de huurovereenkomst in het kantoorgebouw de Obelisk te aan de Marconilaan 6-16 te Eindhoven. ISAAC een ambitieus softwarebedrijf uit Eindhoven heeft zijn huurcontract met 10 jaar verlengd. Naast de 4e en 5e verdieping heeft ISAAC nu ook de 3e verdieping …

Langjarige overeenkomst met Stichting Humanitas Onder Dak in kantoorgebouw aan de Deldenerstraat te Hengelo

23 juli 2016

Propertunity NL N.V. heeft het kantoorgebouw aan de Deldenerstraat 26 te Hengelo langjarig verhuurd aan Stichting Humanitas Onder Dak. In eerste instantie gaat Humanitas alleen de begane grond en eerste verdieping gebruiken. Daar komt onder meer een trefpunt in voor de cliënten, een kantorentuin voor onder meer het kansenproject en …

Fondsfeiten

 

Fonds
Propertunity NL N.V.
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp
KvK nummer 34272771

 

Beheerder
Wilgenhaege Fondsen Management B.V.
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp
KvK nummer 34229578

 

Administratiekantoor
Stichting administratiekantoor Propertunity NL
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

 

Fondsstructuur
Closed-end

 

Juridische Status
De vennootschap is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Nederlands recht.

 

Accountant
Visser & Visser
Koolhovenstraat 9
3772 MT Barneveld

 

Datum eerste koers: 31-05-2007
Einde boekjaar: 31-12

Factsheet

Doelstelling

NL is enerzijds het aankopen, exploiteren en verkopen van direct onroerend goed en anderzijds het houden van belangen in niet speculatieve aan onroerend goed gerelateerde beleggingen zoals, maar niet beperkt tot, effecten in beursfondsen die beleggen in onroerend goed, participaties in onroerend goed-C.V.’s en onroerend goedmaatschappen en vastrentende waarden (zoals obligaties en notes) met onroerend goed als onderliggende waarde.

Fusie

Per 30 mei 2014 zijn de vastgoedfondsen Propertunity NL N.V. en Wilgenhaege Stedekroon N.V. met terugwerkende kracht naar 1 januari 2014 gefuseerd tot één fonds waarbij Propertunity NL N.V. de verkrijgende partij is. Bij de fusie tussen Propertunity NL en Wilgenhaege Stedekroon op 30 mei 2014 zijn tevens alle certificaten gesplitst van certificaten met een nominale waarde van € 10,- per certificaat naar 10 certificaten van € 1,- nominale waarde per certificaat. Het aantal geplaatste certificaten bedraagt na de fusie 5.595.207. Dit factsheet is daarom opgesteld voor het gefuseerde fonds en bevat informatie vanaf de datum van fusie.

Beleggingsbeleid

Tijdens de in beginsel onbeperkte looptijd van Propertunity NL, waarbij in elk geval wordt uitgegaan van een looptijd tussen de tien (10) en de vijftien (15) jaar, zal zij zowel onroerend goed aankopen, exploiteren en verkopen als belangen verwerven in aan onroerend goed gerelateerde beleggingen. Het onroerend goed wordt gefaseerd aangekocht en verkocht. Bij het selecteren van aan te kopen onroerend goed zal Propertunity NL zich richten op commercieel onroerend goed (kantoren, winkels en bedrijfspanden) en woningen. Propertunity NL richt zich op kwalitatief hoogwaardig onroerend goed gelegen op locaties in een stedelijke omgeving met solvabele en betrouwbare huurders.

Koersontwikkeling December 2015

Waardering van de beleggingspanden in portefeuille (-€ 0.44 per certificaat) De waardering van de objecten in portefeuille is per 31 december 2015 negatief bijgesteld als gevolg van de negatieve marktomstandighedenen als gevolg van toename van de leegstand door faillissementen van huurders. Direct rendement en overige mutaties (€0,29 per certificaat) Dit is het saldo  huur-en   verkoop opbrengsten (€ 1,19 per certificaat), rentekosten(€ 0,74per certificaat) en overige kosten (€ 0,16 per certificaat).

 

koersontwikkeling-propertunity-nl

Overige informatie

Propertunity NL is de handelsnaam van de beleggingsinstelling Propertunity NL N.V., statutair gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34272771. Propertunity NL wordt beheerd door Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Wilgenhaege Fondsen Management is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam als bedoeld in artikel 2:65, lid 1, sub a van de Wet op het financieel toezicht en is opgenomen in het register dat door de Autoriteit Financiële Markten bij wordt gehouden. Voor vragen kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: 0900-5400540, of raadpleeg de website: www.afm.nl. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing te baseren op het meest recente prospectus en de Financiële Bijsluiter van Propertunity NL N.V. De Financiële Bijsluiter en het prospectus is op te vragen via onze website: www.propertunitynl.nl, of ten kantore van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. te Hoofddorp.

 

fondsfacts

 

Portefeuille

Almere
Transistorstraat 60
2.122 m2
Almere
Amersfoort
Amsterdamsestraat 51
4.694 m2
Amersfoort
Amersfoort
Basicweg 20
3.063 m2
Amersfoort
Amersfoort
Nijverheidsweg 72
4.944 m2
Amersfoort
Amsterdam
Elsrijkdreef 207
5.819 m2
Amsterdam
Amsterdam
Paasheuvelweg 1
4.364 m2
Amsterdam
Apeldoorn
Sutton 6 en 9
1.667 m2
Apeldoorn
Arnhem
IJsselburcht 4
2.163 m2
Arnhem
De Meern
Molensteyn 2 en Veldzigt 3
8.866 m2
De Meern
Delft
Vlinderweg 2
1.785 m2
Delft
Den Bosch
De Boogschutter 20
1.894 m2
Den Bosch
Deventer
Munsterstraat 5
1.420 m2
Deventer
Deventer
Pikeursbaan 5
2.181 m2
Deventer
Eindhoven
Marconilaan 6-16
3.651 m2
Eindhoven
Emmen
De Weiert
5.196 m2
Emmen
Gouda
Zuidelijk Halfrond 4
3.025 m2
Gouda
Hengelo
Deldenerstraat 26
1.432 m2
Hengelo
Leeuwarden
Westersingel 52
2.216 m2
Leeuwarden
Nieuwegein
Einsteinbaan 6
1.693 m2
Nieuwegein
Purmerend
Wielingenstraat 77-99
2.078 m2
Purmerend
Swifterbant
Zuidsingel 34-52
1.073 m2
Swifterbant
Velp
Arnhemsestraatweg 19
2.010 m2
Velp
Venlo
Vasco Da Gamaweg 5
12.073 m2
Venlo
Venlo
Hudsonweg 7
9.060 m2
Venlo
Woerden
Houttuinlaan 10
1.772 m2
Woerden
Woerden
Vijzelmolenlaan 10-18
2.470 m2
Woerden
Zwolle
Diezerpoort
12.287 m2
Zwolle

Vragen en antwoorden

Via participatieaanbod.nl kunt u kenbaar maken dat u certificaten Propertunity NL wenst aan te kopen. U krijgt dan vanzelf bericht.

U heeft van Wilgenhaege een verkoopformulier ontvangen waarop u kenbaar kunt maken dat u uw certificaten Propertunity NL wenst te verkopen. Indien u dit formulier invult en ondertekend aan Wilgenhaege retourneert, dan zal Wilgenhaege verder zorg dragen voor het te koop aanbieden van uw certificaten.

Aan het verkopen van uw certificaten Propertunity NL zijn geen verkoopkosten verbonden.

Bij het kopen van certificaten Propertunity NL zullen op dit moment geen aankoopkosten in rekening gebracht worden.

Wilgenhaege fungeert als contactpersoon en zal zich in beginsel niet bemoeien met de verhandelbaarheid van de certificaten. Wilgenhaege informeert haar relaties echter wel over de mogelijkheden van het platform. Het zou dus ook kunnen dat, door het netwerk van Wilgenhaege, kopers zich aanmelden om de certificaten aan te kopen. Verder stuurt participatieaanbod.nl maandelijks een nieuwsbrief naar ca. 60.000 lezers waarin zij de verhandelbaarheid van certificaten Propertunity NL kenbaar maakt. Wilgenhaege Fondsen Management B.V. verwerkt verder aan- en verkoopopdrachten en staat in contact met de potentiële kopers en verkopers.

Via een schriftelijk verzoek aan Wilgenhaege kunt u uw verkoopopdracht laten intrekken.

Via een schriftelijk verzoek aan Wilgenhaege kunt u uw koopopdracht laten intrekken.

Wanneer er overeenstemming is bereikt over de aankoop van certificaten Propertunity NL, dan dient er via Wilgenhaege een beleggingsrekening geopend te worden. Wilgenhaege kan u helpen bij het openen van een dergelijke beleggingsrekening. Nadat uw beleggingsrekening geopend is, kunt u het overeengekomen bedrag storten op uw nieuwe effectendepot zodat de transactie uitgevoerd kan worden.

Op participatieaanbod.nl treft u alleen de orders aan met de laagste koersen/limieten. Zodra deze zijn uitgevoerd, komt er een nieuwe verkooporder op de website te staan. Als uw order de laagste limiet heeft, vindt u uw order terug, eventueel in combinatie met andere orders met dezelfde limiet of orders hier dicht bij in de buurt.